PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Iedereen kan een moeilijke periode meemaken. Een periode waarin u denkt ‘dit kan ik niet alleen’. 

Ervaring met: 
 • - Stressgerelateerde klachten 
 • - Emotieregulatie 
 • - Gedrag -en ontwikkelingsmoeilijkheden
 • - Piekerklachten
 • - Angstgevoelens 
 • - Zelfbeeld en onzekerheden
 • - Depressieve klachten 
 • - AD(H)D/ASS
 • - Burn out/ Bore out 

  • Gedrag -en 
  • n AD(H)D


PSYCHODIAGNOSTIEK

 Afnemen van verschillende gestandaardiseerde psychologische testen.

 • - Intelligentieonderzoek (WPPSI-IV, WISC-V, WAIS-IV)
 • - Screening* stoornis (angststoornis, stemmingsstoornis,...)
 • - Screening* persoonlijkheidsproblematiek
 • - Screening* AD(H)D en ASS

*(een screening is geen diagnose, maar geeft aanleiding tot doorverwijzing voor diagnose)